Rezervácia nie je nutná. Vybavíme Vás kedykoľvek počas prevádzkových hodín.

Prípadne využite telefonickú rezerváciu priamo s pracovníkom MOM na konkrétnej prevádzke.
Cenníky odberných miest
Cenník odberného miesta Nitra-Chrenová, Trieda A. Hlinku 55. Telefón: +421 910 611 097
Služby na PCR vyšetrenia
cena
poznámka
PCR ŠTANDARD s výsledkom nasledujúci deň, najneskôr do 12:00
38,99 €
bez CovidPass/GreenPass
PCR EXPRES s výsledkom v rovnaký deň, najneskôr do 6 hodín
79,99 €
bez CovidPass/GreenPass
PCR SUPER EXPRES s výsledkom v rovnaký deň, do 90 min
129,99 €
bez CovidPass/GreenPass
RT-PCR ŠTANDARD do NCZI s výsledkom nasledujúci deň, najneskôr do 12:00
44,99 €
vrátane CovidPass/GreenPass
RT-PCR EXPRES do NCZI s výsledkom v rovnaký deň, najneskôr do 6 hodín
84,99 €
vrátane CovidPass/GreenPass
RT-PCR SUPER EXPRES do NCZI s výsledkom v rovnaký deň, do 90 min
144,99 €
vrátane CovidPass/GreenPass
Ostatné služby na pracovisku MOM
cena
poznámka
Antigénový test
8,49 €
vrátane CovidPass/GreenPass
Kombo test - Antigén vs. Chrípka typu A/B
9,99 €
vrátane CovidPass/GreenPass
Protilátky Štandard s výsledkom do 60 minút
16,90 €
Protilátky Expres s výsledkom do 6 hodín
22,90 €
AG test na doma (slúži na samotestovanie) ...................................................................................
4,99 €
Cenník odberného miesta Partizánske, Ul. 1. mája. Telefón: +421 951 764 849
Služby na PCR vyšetrenia
cena
poznámka
PCR ŠTANDARD s výsledkom nasledujúci deň, najneskôr do 12:00
38,99 €
bez CovidPass/GreenPass
PCR EXPRES s výsledkom v rovnaký deň, najneskôr do 18:00
79,99 €
bez CovidPass/GreenPass
RT-PCR ŠTANDARD do NCZI s výsledkom nasledujúci deň, najneskôr do 12:00
44,99 €
vrátane CovidPass/GreenPass
RT-PCR EXPRES do NCZI s výsledkom v rovnaký deň, najneskôr do 18:00
84,99 €
vrátane CovidPass/GreenPass
Ostatné služby na pracovisku MOM
cena
poznámka
Antigénový test
8,49 €
vrátane CovidPass/GreenPass
Kombo test - Antigén vs. Chrípka typu A/B
9,99 €
vrátane CovidPass/GreenPass
Protilátky Štandard s výsledkom do 60 minút
16,90 €
vr. certifikátu o výsledku
Protilátky Expres s výsledkom do 6 hodín
22,90 €
vr. certifikátu o výsledku
AG test na doma (slúži na samotestovanie) ...................................................................................
4,99 €
pre väčší odber individuálne
Cenník odberného miesta Šaľa, Horná ulica 9. Telefón: +421 951 672 920
Služby na PCR vyšetrenia
cena
poznámka
PCR ŠTANDARD s výsledkom nasledujúci deň, najneskôr do 15:00
38,99 €
bez CovidPass/GreenPass
PCR EXPRES s výsledkom v rovnaký deň, najneskôr do 9:00
79,99 €
bez CovidPass/GreenPass
RT-PCR ŠTANDARD do NCZI s výsledkom nasledujúci deň, najneskôr do 15:00
44,99 €
vrátane CovidPass/GreenPass
RT-PCR EXPRES do NCZI s výsledkom v rovnaký deň, najneskôr do 9:00
84,99 €
vrátane CovidPass/GreenPass
Ostatné služby na pracovisku MOM
cena
poznámka
Antigénový test
6,99 €
vrátane CovidPass/GreenPass
Kombo test - Antigén vs. Chrípka typu A/B
9,99 €
vrátane CovidPass/GreenPass
Protilátky Štandard s výsledkom do 60 minút
16,90 €
vr. certifikátu o výsledku
Protilátky Expres s výsledkom do 6 hodín
22,90 €
vr. certifikátu o výsledku
AG test na doma (slúži na samotestovanie) ...................................................................................
4,99 €
pre väčší odber individuálne
Cenník odberného miesta Topoľčany, Streďanská 1013/25. Telefón: +421 951 745 243
Služby na PCR vyšetrenia
cena
poznámka
PCR ŠTANDARD s výsledkom nasledujúci deň, najneskôr do 12:00
38,99 €
bez CovidPass/GreenPass
PCR EXPRES s výsledkom v rovnaký deň, najneskôr do 18:00
79,99 €
bez CovidPass/GreenPass
RT-PCR ŠTANDARD do NCZI s výsledkom nasledujúci deň, najneskôr do 12:00
44,99 €
vrátane CovidPass/GreenPass
RT-PCR EXPRES do NCZI s výsledkom v rovnaký deň, najneskôr do 18:00
84,99 €
vrátane CovidPass/GreenPass
Ostatné služby na pracovisku MOM
cena
poznámka
Antigénový test
8,49 €
vrátane CovidPass/GreenPass
Kombo test - Antigén vs. Chrípka typu A/B
9,99 €
vrátane CovidPass/GreenPass
Protilátky Štandard s výsledkom do 60 minút
16,90 €
vr. certifikátu o výsledku
Protilátky Expres s výsledkom do 6 hodín
22,90 €
vr. certifikátu o výsledku
AG test na doma (slúži na samotestovanie) ...................................................................................
4,99 €
pre väčší odber individuálne

PCR a antigénové vyšetrenie na ochorenie COVID-19

PREVÁDZKOVATEĽ

BHR medical, s.r.o.
Štefánikova 9, Nitra

info@bhrmedical.eu